Kerkstraat
Voorplein

Subsidies en bijdragen

Het project wordt in hoofdzaak financieel gedragen door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Vanwege het bijzonder karakter van het project is het ons gelukt ook bijdragen van enkele andere partijen te krijgen.

Het Rabo Dichtbijfonds steunt eenmalige lokale projecten die de sociale, maatschappelijke, culturele en economische werk- en leefomgeving verbeteren en waarvan inwoners en ondernemers in het leefgebied langdurig kunnen profiteren. Ons project voldoet hieraan en we hebben een hele mooie financieel bijdrage gekregen.

De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij is verzocht te adviseren bij de plannen om het bijzondere parkje (St.Gallushof) achter de Oude Kerk mooi te maken en het historisch karakter terug te geven. Dit sluit aan op de vergroening rond het kerkgebouw.

Het waterschap Stichtse Rijnlanden subsidieert duurzame verbetering waterbeheersing die voortkomen uit inwoners-initiatieven. In het plangebied is dat nadrukkelijk het geval.
Na samenwerking met de stichting duurzaam­bodegraven­reeuwijk.nl is subsidie ontvangen voor aankoop van groen. Tevens om de inwoners te betrekken bij de aanplanting.

Hulp van inwoners zou een geweldige bijdrage zijn. Naar voorbeeld van vergroening Houtmanspark in Gouda zouden we het leuk vinden als enkele bewoners in het plangebied willen helpen straks de plantjes te planten.