dorpstuin

Klimaat en duurzaamheid

In het centrum van Bodegraven is veel steen en weinig groen aanwezig. Bij de ontwikkeling van de plannen is optimaal aandacht besteed aan de metamorfose van “steen naar groen”.

Op meerdere plekken zal de bestrating worden verwijderd en vervangen voor waterdoorlatende halfverharding waardoor het waterbeheer aanmerkelijk zal verbeteren.

Er komt veel meer groen met een dorpstuin, plantsoenen, hagen, bomen en geveltuintjes. Daarmee wordt de klimaatadaptatie sterk verbeterd en ontstaat een vriendelijke en prettige leefomgeving.

Duurzaamheid wordt ook gewaarborgd door zoveel mogelijk hergebruik van aanwezige bestratingsmaterialen voor de herinrichting van straten, stegen en pleinen.