inwonersbijeenkomst

Participatie en inspraak

In nauwe samenwerking en overleg met inwoners en de gemeente zijn plannen ontwikkeld om de openbare ruimte in het hart van het centrum opnieuw in te richten.

Via deze website maar ook met meerdere nieuwsbrieven en (social) media zijn de inwoners voortdurend geïnformeerd over – en betrokken bij – de ontwikkelingen.

Tijdens een de druk bezochte bijeenkomst in het Evertshuis mei 2019 zijn de totaalplannen gepresenteerd, lees hier de reacties van inwoners.

Juni 2021 zijn in een webinar de plannen over herinrichting van historische kerkplein rond de Dorpskerk gepresenteerd. Met vele chats hebben de omwonenden hierop gereageerd.

Inspraak is onderdeel van formele gemeentelijke procedures. De opmerkingen en antwoorden van inwoners heeft de gemeente vastgelegd in een nota. Meer informatie vind je in onderstaande videopresentatie en op de website van de gemeente.