initiatiefgroep

Over ons en de aanpak

Wij zijn vijf inwoners van Bodegraven die op verzoek van wethouder Nieuwenhuizen ideeën bedacht hebben om de openbare ruimte in het centrum van Bodegraven opnieuw in te richten. Dit als onderdeel van de centrumvisie zoals in 2014 door de gemeente vastgesteld.

Om dat te bereiken hebben we een doel en plan van aanpak vastgesteld, tevens het plangebied gedefinieerd.

Om professionals bij de ontwikkeling te kunnen betrekken heeft de gemeente ons financieel en technisch ondersteund. Voor de realisatie hebben we het stokje overgedragen aan de gemeente.

De gemeente is eigenaar van alle openbare ruimte in het plangebied en verantwoordelijk voor de feitelijke herinrichting. Wij blijven, zij het op afstand, wel tot de voltooiing bij het project betrokken.

Als vrijwilligers hebben we belangeloos en met heel veel plezier dit initiatief genomen. Heb je vragen of wil je meer weten over dit bijzondere project? Neem dan contact met ons op.

De initiatiefgroep “Hart in Bodegraven”:
Han Koevoets,  Gerdien Verheul,  Juan da Silva,  Leendert Spijker  en  Frank Busker.